banner_wat

ต้อนรับครูมยุรี

     ตามที่ กศจ.สมุทรสงคราม ได้มีการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 2 เดือนกันยายน 2559) ราย นางมยุรี ศรชัย ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านดอนจั่น ให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง สพป.สมุทรสงคราม  ทางโรงเรียนบ้านดอนจั่น ได้ทำการพาคุณครูมยุรี  ศรชัย  มาส่งตัวเพื่อเข้าทำงานในโรงเรียนใหม่  โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดพิธีต้อนรับ ณ ห้องจริยธรรม ของโรงเรียนเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559

2.jpg26.jpg32.jpg9.jpg20.jpg13.jpg22.jpg34.jpg23.jpg30.jpg4.jpg21.jpg1.jpg17.jpg8.jpg31.jpg27.jpg24.jpg6.jpg3.jpg28.jpg16.jpg7.jpg10.jpg11.jpg5.jpg14.jpg12.jpg29.jpg18.jpg15.jpg33.jpg25.jpg19.jpg