banner_wat

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของพนักงาน Ingredion

   

      บริษัท อินกรีดิออน จำกัด โรงงานผลิตแป้งมันแปรรูป จังหวัด.ระยอง ได้นำพนักงาน จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 90 คน มาปลูกฝังจิตสำนึกสร้างสิ่งดีๆ ให้กับสังคม โดยการการร่วมทำกิจกรรมและมอบของตามโรงเรียนตามที่น้องๆ นักเรียนต้องการ อุปกรณ์กีฬา  หนังสือ ของเล่น ตุ๊กตา สำหรับพนักงานรุ่นที่ 1 ได้มาทำกิจกรรมกับน้องๆ ที่โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงเมื่อ วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 และ พนักงานรุ่นที่ 2 ได้มาทำกิจกรรมกับน้องๆ เมื่อ วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559  การจัดกิจกรรมทั้ง 2 รุ่น ดังภาพ

IMG_7177.JPGIMG_7036.JPGIMG_7050.JPGIMG_7137.JPGIMG_7120.JPGIMG_7173.JPGIMG_7183.JPGIMG_7142.JPGIMG_7032.JPGIMG_7106.JPGIMG_7038.JPGIMG_7053.JPGIMG_7145.JPGIMG_7156.JPGIMG_7097.JPGIMG_7132.JPGIMG_7080.JPGIMG_7134.JPGIMG_7024.JPGIMG_7161.JPGIMG_7157.JPGIMG_7076.JPGIMG_7198.JPGIMG_7140.JPGIMG_7051.JPGIMG_7180.JPGIMG_7067.JPGIMG_7047.JPGIMG_7060.JPGIMG_7128.JPGIMG_7193.JPGIMG_7049.JPGIMG_7101.JPGIMG_7057.JPGIMG_7065.JPGIMG_7108.JPGIMG_7083.JPGIMG_7066.JPGIMG_7158.JPGIMG_7112.JPGIMG_7176.JPGIMG_7192.JPGIMG_7141.JPGIMG_7165.JPGIMG_7052.JPGIMG_7089.JPGIMG_7175.JPGIMG_7151.JPGIMG_7181.JPGIMG_7195.JPGIMG_7111.JPGIMG_7081.JPGIMG_7088.JPGIMG_7189.JPGIMG_7077.JPGIMG_7166.JPGIMG_7131.JPGIMG_7184.JPGIMG_7094.JPGIMG_7109.JPGIMG_7139.JPGIMG_7196.JPGIMG_7185.JPGIMG_7084.JPGIMG_7124.JPGIMG_7048.JPGIMG_7062.JPGIMG_7188.JPGIMG_7202.JPGIMG_7100.JPGIMG_7070.JPGIMG_7169.JPGIMG_7143.JPGIMG_7168.JPGIMG_7072.JPGIMG_7159.JPGIMG_7119.JPGIMG_7194.JPGIMG_7138.JPGIMG_7204.JPG