banner_wat

ร่วมกิจกรรมวันพ่อ58 อบต.ปลายโพงพาง

วันพ่อแห่งชาติของประเทศไทย ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2470 และยังได้มีการกำหนดให้ดอกพุทธรักษา เป็นสัญลักษณ์ วันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติที่องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพางจัดขึ้นในวันเสาร์ร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ สนามวัดโคกเกตุ และทางโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้จัดชุดการแสดงเพื่อรำถวายพระพร จำนวน 1 ชุด ในชื่อชุด จินตลีลาพ่อหลวงของแผ่นดิน

2.jpg26.jpg36.jpg60.jpg32.jpg9.jpg68.jpg20.jpg62.jpg59.jpg13.jpg22.jpg34.jpg67.jpg72.jpg23.jpg53.jpg61.jpg70.jpg30.jpg4.jpg51.jpg21.jpg37.jpg39.jpg63.jpg69.jpg45.jpg1.jpg35.jpg40.jpg17.jpg8.jpg66.jpg31.jpg27.jpg24.jpg42.jpg49.jpg6.jpg3.jpg52.jpg28.jpg16.jpg50.jpg55.jpg7.jpg41.jpg58.jpg38.jpg56.jpg44.jpg46.jpg10.jpg11.jpg43.jpg5.jpg54.jpg65.jpg14.jpg12.jpg29.jpg18.jpg71.jpg64.jpg48.jpg15.jpg33.jpg25.jpg47.jpg19.jpg57.jpg