banner_wat

วันพ่อแห่งชาติ2558

วันพ่อแห่งชาติของประเทศไทย ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2470 และยังได้มีการกำหนดให้ดอกพุทธรักษา เป็นสัญลักษณ์ วันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ สนามโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

กำหนดการพิธีถวายพระพร

08.30 น. – นักเรียนโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง เข้าร่วมพิธี พร้อมกัน ณ สนามโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

09.00 น. – ประธานในพิธีเดินทางมาถึง (นางลัดดา อุดมสุข) มาประจำแท่นเพื่อรับการกล่าวรายงาน ครูสุวิทย์ หุ่นดี กล่าวรายงาน

            – ประธานในพิธี ทำพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ ถวายพานพุ่ม และเปิดกรวยถวายพระพร

            – ประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล  

            –  ร่วมขับร้องบทเพลงสดุดีมหาราชา – เพลงสรรเสริญพระบารมี

            – รำถวายพระพร

            – แจกรางวัลการประกวดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

            –  ประธานในพิธีให้โอวาทแด่นักเรียนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

เสร็จพิธี