banner_wat

กิจกรรม

 

 

     

    โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ.อาคารโดมของโรงเรียน

 

   

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ขึ้นเมื่อวันที่วันที่ 1 สิงหาคม 2562  ณ อาคารโดมของโรงเรียน

   โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมมุทิตาจิต ให้กับคุณครูสุวิทย์ หุ่นดี โดยท่านได้ลาออกจากราชการ มีผลวันที่ 1 สิงหาคม 2562 โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารโดมของโรงเรียน

   

       โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมให้นักเรียนร่วมทำบุญช่วงวันพระเข้าพรรษา โดยหมุนเวียนไปทำบุญวันพระ ละ 2 ชั้นเรียน 

 

 

 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารโดมของโรงเรียน

 

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกรรมถวายเทียนจำพรรษา 2562 ณ อุโบสถวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562

    โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันวันสถาปนา สพฐ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารโดมของโรงเรียน

 

    ชมรมใจใส วัยใส ด้วยสมาธิ  นำโดยนายแพทย์นิพนธ์ หลงประดิษฐ์ จากโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม มาอบรมการนั่งสมาธิให้นักเรียนโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

 

   โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดพิธีสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี2562 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารโดมของโรงเรียน

 

  

   โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่-วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ อาคารโดนและมีการเดินรณรงค์ในหมู่บ้าน

       

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารโดมของโรงเรียนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

      สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้มาจัดอบรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562

   

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2562 ณ วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562

   

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารโดมของโรงเรียน เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2562

 

 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีทีุ่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องจริยธรรม

 

 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรม 6 สับดาห์สนับสนุนเลือกตั้ง ส.ส.ปี2562

 

 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนปี2562 ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ อาคารโดมของโรงเรียน

 

 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงจัดกิจจกรรมเข้าค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

 

 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมของนักเรียนยากจนพิเศษ ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 19 คนเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้องจริยธรรม

 

  โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ อาคารโดมของโรงเรียน

 

  

โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2561 ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 โดยทำพิธี ณ อาคารโดมและเข้าฐานการเรียนรู้พระราชกรณียกิจของในหลวง ร.9 ณ อาคาร3ชั้น

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรม ทำกระทงเพื่อใช้ร่วมลอยกับผู้ปกครอง โดยจัดกิจกรรมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารโดม ระหว่างเวลา 12.30 - 15.00 น.

       หน่วยเผยแผ่พระศาสนา ประจำภาค 15 วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ได้ทำการออกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงเมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ. อาคารโดมของโรงเรียน ระหว่างเวลา 09.00 - 11.00 น

     

      โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมการจัดการขยะและคัดแยกขยะ เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ณ อาคารโดมของโรงเรียน

     คณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม มาประเมินโรงเรียนคุณธรรมและติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 12.30 - 16.30 น

    

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดทัศนศึกษาให้นักเรียน ในปีการศึกษา2561 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561

     

      โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง รับการประเมินคงสภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561

    โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดพิธีการสวนสนามของลูกเสือเนื่องในพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่10  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 

   

    โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมต่อต้านวันยาเสพติดโลกร่วมกับ อบต.ปลายโพงพาง โดยจัดที่โรงเรียนเมื่อวันที่ 26 และร่วมกับ อบต. เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561

 

  โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ณ อาคารโดมของโรงเรียน มีผู้ปกครองและประชาชนมาร่วมกิจกรรมวันเด็ก ครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

 

 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม2560

   

    โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรม 5 ธันวาคม ขึ้นเมื่อวันที 4 ธันวาคม 2560 โดยนำนักเรียนไปทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ที่วัดและร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทั้งในบริเวณวัดและโรงเรียน

  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาล สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม ได้มาอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจในการอบรมด้วยดี

 

     

 ด้วยหน่วยเผยแผ่พระศาสนา ประจำภาค 15 วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ได้ทำการออกอบรมคุณธรรม จริยธรรมมาจัดการอบรมให้นักเรียนที่โรงเรียนวัดสีแยกราษฎร์บำรุง ณ ห้องจริยธรรม  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560

 

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมนำนักเรียนทำบุญทุกวันพระ ขึ้น - แรม 8 ค่ำ และ 15 ค่ำ เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมให้เกิดกับนักเรียนเพื่อต้องการมุ่งเน้นให้นักเรียน เป็นคนดี มีคุณธรรม แสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

    การจัดกิจกรรมรักการอ่านโดยใช้ กิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน  เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มีความสำคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆของนักเรียน

     กิจกรรมยามเช้าเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้เริ่มปฎิบัติตนตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียนในแต่ละเช้าเป็นกิจกรรมที่ฝึกกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมออกไปในทางที่ดี สังคมยอมรับ มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นค่านิยม 12 ประการ จะทำให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ