banner_wat

กิจกรรมสนับสนุนเลือกตั้ง ส.ส.ปี2562

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับนักเรียนและขยายผลไปถึงที่บ้านให้บุคคลในครอบครัวทราบ โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตย โดยทำเป็นขั้นตอน ดังนี้ สร้างการตระหนัก  รู้จักการใช้สิทธิ์  แสดงสาธิตกิจกรรม  นำความรู้สู่ครอบครัว  สำรวจในชุมชนและสังเกตการณ์

s.s.25562__0010.jpgs.s.25562__0014.jpgs.s.25562__0020.jpgs.s.25562__0019.jpgs.s.25562__0004.jpgs.s.25562__0015.jpgs.s.25562__0009.jpgs.s.25562__0017.jpgs.s.25562__0013.jpgs.s.25562__0012.jpg2517.jpgs.s.25562__0002.jpgs.s.25562__0001.jpgs.s.25562__0007.jpgs.s.25562__0006.jpgs.s.25562__0011.jpgs.s.25562__0003.jpgs.s.25562__0018.jpgs.s.25562__0008.jpg2518.jpgs.s.25562__0016.jpgs.s.25562__0005.jpg