banner_wat

ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ2561

            โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง รับการประเมินคงสภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัดสมุทรสงคราม โดยคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 12.00 – 15.00 น

IMG_7715.JPGIMG_7731.JPGIMG_7722.JPGIMG_7693.JPGIMG_7730.JPGIMG_7705.JPGIMG_7692.JPGIMG_7710.JPGIMG_7713.JPGIMG_7729.JPGIMG_7717.JPGIMG_7694.JPGIMG_7702.JPGIMG_7712.JPGIMG_7720.JPGIMG_7721.JPGIMG_7738.JPGIMG_7691.JPGIMG_7711.JPGIMG_7701.JPGIMG_7714.JPGIMG_7728.JPGIMG_7735.JPGIMG_7732.JPGIMG_7704.JPGIMG_7718.JPGIMG_7734.JPGIMG_7725.JPGIMG_7719.JPGIMG_7726.JPGIMG_7723.JPGIMG_7736.JPGIMG_7703.JPGIMG_7724.JPGIMG_7727.JPGIMG_7716.JPGIMG_7733.JPGIMG_7737.JPG