banner_wat

การสวนสนามของลูกเสือเนื่องในพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

เวลา 10.30 น 

  -    ลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ ตั้งขบวนแถวในอาคารโดม

 • ประธานในพิธี ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยการถวายความเคารพ
 • วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน
 • เปิดกรวยดอกไม้
 • ถวายความเคารพ
 • กล่าวถวายพระพรชัยมงคล (ครูถวัลย์บอกตามที่ได้รับมาจากเขต)
 • ถวายความเคารพ
 • ตัวแทนผู้บังคับบัญชาลูกเสือนำกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ
 • ประธานในพิธีให้โอวาท (ผอ. ให้โอวาทเองนะ)
 • การเดินสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี
 • ลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญร่วมบำเพ็ญประโยชน์
 • IMG_6432.JPGIMG_6413.JPGIMG_6409.JPGIMG_6385.JPGIMG_6418.JPGIMG_6430.JPGIMG_6439.JPGIMG_6419.JPGIMG_6434.JPGIMG_6423.JPGIMG_6414.JPGIMG_6407.JPGIMG_6441.JPGIMG_6417.JPGIMG_6399.JPGIMG_6406.JPGIMG_6394.JPGIMG_6425.JPGIMG_6408.JPGIMG_6393.JPGIMG_6420.JPGIMG_6392.JPGIMG_6390.JPGIMG_6381.JPGIMG_6380.JPGIMG_6422.JPGIMG_6443.JPGIMG_6410.JPGIMG_6400.JPGIMG_6376.JPGIMG_6427.JPGIMG_6412.JPGIMG_6444.JPGIMG_6383.JPGIMG_6435.JPGIMG_6378.JPGIMG_6428.JPGIMG_6403.JPGIMG_6396.JPGIMG_6387.JPGIMG_6379.JPGIMG_6411.JPGIMG_6442.JPGIMG_6424.JPGIMG_6440.JPGIMG_6397.JPGIMG_6402.JPGIMG_6401.JPGIMG_6416.JPGIMG_6395.JPGIMG_6405.JPGIMG_6391.JPGIMG_6438.JPGIMG_6388.JPGIMG_6404.JPGIMG_6426.JPGIMG_6384.JPGIMG_6375.JPGIMG_6377.JPGIMG_6386.JPGIMG_6389.JPGIMG_6421.JPGIMG_6433.JPGIMG_6436.JPGIMG_6382.JPGIMG_6415.JPGIMG_6398.JPG