banner_wat

กิจกรรมตามรอยพ่ออย่างพอเพียง2560

       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปลายดพงพาง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชนตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง เพื่อให้เด็กในตำบลปลายโพงพางได้ใช้ชีวิตประจำวันตามหลักการทรงงานของพ่อหลวงแบบพอเพียง พอดี และเพื่อให้เด็กได้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแลพตระหนักถึงความห่วงใยของพ่อหลวง ร.9 ได้นำนักเรียนในเขตความรับผิดชอบ 4 โรงเรียน จำนวน 120 คนโดยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของแต่ละโรงเรียนโดยกำหนดศึกษาหาความรู้ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง และโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

35988.jpg36007.jpg36004.jpg35983.jpg35987.jpg35989.jpg35984.jpg35985.jpg36001.jpg36002.jpg35996.jpg35990.jpg36000.jpg35986.jpg35992.jpg35995.jpg36003.jpg35999.jpg35994.jpg35993.jpg35997.jpg35998.jpg35991.jpg