banner_wat

อบรมโรงเรียนคุณธรรม

   ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ดำเนินการจัดอบรมครูตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยคณะครูโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมอบรมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ณ. หอประชุมใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เป็นการอบรมรุ่นที่5

24418.jpg24425.jpg39103.jpg39098.jpg39049.jpg39036.jpg39051.jpg24427.jpg39095.jpg39053.jpg24419.jpg39101.jpg39047.jpg39094.jpg39102.jpg39046.jpg39050.jpg39099.jpg24429.jpg24420.jpg24428.jpg39055.jpg39048.jpg24426.jpg39052.jpg39040.jpg39039.jpg39045.jpga11.jpg39042.jpg39043.jpg39038.jpg24422.jpg39100.jpga12.jpg39034.jpg39054.jpg39041.jpg39035.jpg39037.jpg39044.jpg