banner_wat

พิธีต้อนรับครูนฤพรรณ

       ตามที่ กศจ.สมุทรสงคราม ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560  โดยให้ นางนฤพรรณ สบายใจ ตำแหน่งครู โรงเรียนด่านอุดมวิทยา อำเภอวังน้ำเขียว สพป.นครราชสีมาเขต 3  ให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง สพป.สมุทรสงคราม  ทางโรงเรียนอนุบาลวัดเพลง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่คุณครูนฤพรรณ  สบายใจ ได้ขอมาช่วยราชการ ได้ทำการพาคุณครูนฤพรรณ  สบายใจ มาส่งตัวเพื่อเข้าทำงานในโรงเรียนใหม่  โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดพิธีต้อนรับ ณ ห้องจริยธรรม ของโรงเรียนเมื่อวันพุธที่ 3  พฤษภาคม 2560

2.jpg26.jpg36.jpg32.jpg9.jpg20.jpg13.jpg22.jpg34.jpg23.jpg53.jpg30.jpg4.jpg51.jpg21.jpg37.jpg39.jpg45.jpg1.jpg35.jpg40.jpg17.jpg8.jpg31.jpg27.jpg24.jpg42.jpg49.jpg6.jpg3.jpg52.jpg28.jpg16.jpg50.jpg7.jpg41.jpg38.jpg44.jpg46.jpg10.jpg11.jpg43.jpg5.jpg14.jpg12.jpg29.jpg18.jpg48.jpg15.jpg33.jpg25.jpg47.jpg19.jpg