banner_wat

มูลนิธิคาราบาวมอบทุนการศึกษา

     บริษัทคาราบาวแดง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กๆ รู้จักการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในท้องถิ่นของตนเอง โดยเปิดโอกาสให้เด็กไทยเขียนเรียงความถึง ลุงแอ๊ด คาราบาว ในหัวข้อ “ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างคุณค่าชีวิตในตำบลของหนู ” รวมถึงการอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องผ่านการเขียนเรียงความของเด็กและเยาวชน ตลอดจนช่วยสร้างคุณค่าชีวิต และ เสริมสร้างความสามัคคี อีกทั้งจะช่วยจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับเด็กไทย ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในตำบลของตัวเอง โดยทาง บริษัทฯได้ตัดสินให้รางวัลเรียงความยอดเยี่ยม ผ่านการคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ทางมูลนิธิคาราบาว ได้มาทำพิธีมอบทุนการศึกษา ให้เด็กหญิงลฎาภา เมืองจันทร์ ที่ได้รับรางวัลเรียงความยอดเยี่ยมตามโครงการ ตำบลของหนู ประจำปี 2560 ณ. โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

IMG_2134.JPGIMG_2123.JPGIMG_2122.JPGIMG_2149.JPGIMG_2173.JPGIMG_2154.JPGIMG_2071.JPGIMG_2060.JPGIMG_2048.JPGIMG_2056.JPGIMG_2052.JPGIMG_2168.JPGIMG_2093.JPGIMG_2078.JPGIMG_2036.JPGIMG_2098.JPGIMG_2058.JPGIMG_2062.JPGIMG_2124.JPGIMG_2090.JPGIMG_2070.JPGIMG_2057.JPGIMG_2099.JPGIMG_2081.JPGIMG_2167.JPGIMG_2119.JPGIMG_2054.JPGIMG_2069.JPGIMG_2064.JPGIMG_2037.JPGIMG_2089.JPGIMG_2076.JPGIMG_2096.JPGIMG_2074.JPGIMG_2080.JPGIMG_2083.JPGIMG_2131.JPGIMG_2108.JPGIMG_2163.JPGIMG_2084.JPGIMG_2075.JPGIMG_2072.JPGIMG_2094.JPGIMG_2042.JPGIMG_2178.JPGIMG_2103.JPGIMG_2116.JPGIMG_2086.JPGIMG_2068.JPGIMG_2125.JPGIMG_2111.JPGIMG_2061.JPGIMG_2077.JPGIMG_2118.JPGIMG_2038.JPGIMG_2031.JPGIMG_2115.JPGIMG_2169.JPGIMG_2117.JPGIMG_2055.JPGIMG_2142.JPGIMG_2043.JPGIMG_2039.JPGIMG_2051.JPGIMG_2079.JPGIMG_2066.JPGIMG_2153.JPGIMG_2155.JPGIMG_2091.JPGIMG_2151.JPGIMG_2095.JPGIMG_2092.JPGIMG_2063.JPGIMG_2050.JPGIMG_2147.JPGIMG_2053.JPG