banner_wat

แข่งขันศิลปหัตถกรรมกลุ่มปลายคีรี

กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายปลายคีรี จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  ในวันศุกร์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ณ โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)ผลการแข่งขัน ดังภาพ

37245.jpg2.jpg37248.jpg37238.jpg26.jpg36.jpg32.jpg9.jpg20.jpg37240.jpg13.jpg22.jpg34.jpg23.jpg30.jpg4.jpg37244.jpg21.jpg37.jpg39.jpg37246.jpg37250.jpg1.jpg35.jpg40.jpg37253.jpg17.jpg8.jpg31.jpg27.jpg24.jpg42.jpg37239.jpg6.jpg3.jpg28.jpg16.jpg37249.jpg37243.jpg37247.jpg7.jpg41.jpg38.jpg37241.jpg10.jpg11.jpg43.jpg5.jpg37251.jpg14.jpg12.jpg29.jpg18.jpg15.jpg33.jpg25.jpg37252.jpg19.jpg37242.jpg