สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หมวด: โครงสร้างการบริหาร เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

คุณครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป1-6

 

นางสาวปิยาภรณ์ มากแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 

นางรัชนี สว่างแสง

สอนชั้น ป.1

 

นางสาววชิรภรณ์ สร้อยสงิม

สอนชั้น ป.2-3

นางสาวปิยาภรณ์ มากแก้ว

สอนชั้น ป.4-6

   

 

ฮิต: 13937