ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2564
เขียนโดย Super User

 

ประกาศโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

การรับนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564

***********************

 

ชั้นอนุบาล 2 คุณสมบัติผู้สมัคร

เด็กที่เกิดปี 17 พฤษภาคม พ.ศ 2559 ถึง 16 พฤษภาคม 2560

ชั้นประถมศึกษาปีที่1

***คุณสมบัติผู้สมัคร***

เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 เกิด17 พฤษภาคม  พ.ศ.2557 - 16 พฤษภาคม  พ.ศ.2558 หรือจบการศึกษาระดับปฐมวัย

***รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้องผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. สำเนาสูติบัตรใบเกิดของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน(นักเรียน,บิดา,มารดาและผู้ปกครอง) อย่างละ 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน(,บิดา,มารดาและผู้ปกครอง) อย่างละ 1 ฉบับ
  4. สำเนาหลักฐนการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ของทุกคน(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

"ผู้ปกครองจะต้องนำหลักฐประกอบการรับสมัครมาให้ครบ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-34752610  , 0868082748  ในวันเวลาราชการ

 

มอบสื่อการสอน

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2564
เขียนโดย Super User

    วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 รองฯรัตติกาล สระทองช่วง รองผู้อำนวยโรงเรียนวัดบางโฉลงใน และคุณครูประไพ ศรีกลิ่นสุวรรณข้าราชการบำนาญมอบสื่อการเรียนโดยมีตัวแทนรับมอบคือ ผอ.กิตินันท์ นาเสถียร และคุณครูมยุรี ศรชัย ครูชำนาญการพิเศษเป็นตัวแทนรับมอบ ร.ร.วัดสีแยกราษฎร์บำรุง กราบขอบพระคุณทั้งสองท่านมา ณ โอกาสนี้

IMG_20210219_09462544.jpgIMG_20210219_094607_0_resize.jpgIMG_20210219_094238_resize.jpgIMG_20210219_094607_resize.jpgIMG_20210219_094319_resize.jpgIMG_20210219_094303_resize.jpg

พิธีรับ ผอ.

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2564
เขียนโดย Super User

         โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดพิธีต้อนรับ ผอ กิตินันท์ นาเสถียร ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั่งมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดย มีคณะมาส่งจากโรงเรียนวัดบางโฉลงใน. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 นำโดยท่าน ผอ.ชาญานิน จตุพรชัยมงคล

_79.jpg__34.jpg__4.jpg__48.jpg__6.jpgS__3448846.jpg__51.jpg_35.jpg_55.jpgS__3448853.jpg1111.jpg__44.jpg__20.jpg__45.jpg__72.jpg__41.jpg__53.jpg_3.jpg_7.jpg_40.jpg__73.jpg__43.jpgS__3448849.jpg_31.jpg__29.jpg__71.jpg__46.jpg_39.jpg_12.jpg__9.jpg_62.jpg_61.jpg_13.jpg_54.jpg__16.jpg_8.jpgS__3448850.jpg__5.jpgS__3448852.jpg__17.jpg__18.jpg_70.jpg_50.jpg__19.jpg_65.jpg_1.jpg_15.jpg_68.jpg__64.jpg__26.jpg__33.jpg__67.jpg__32.jpg_22.jpg_52.jpg_57.jpg__21.jpg__47.jpg_14.jpg_24.jpg__42.jpg__30.jpgS__3448848.jpg__63.jpg_66.jpg_2.jpg_78.jpg__38.jpg_60.jpgS__3448851.jpg__76.jpg_0.jpg_37.jpg__27.jpg_77.jpg__74.jpg__49.jpg__11.jpg_28.jpg__75.jpg_69.jpg__59.jpg_58.jpg__23.jpg_10.jpg_36.jpg__56.jpg

 

แจกเงินนักเรียนยากจนพิเศษ

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2564
เขียนโดย Super User

          โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎณ์บำรุง ได้ดำเนินแจกเงินนักเรียนยากจนพิเศษ ตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคแบบมีเงื่อนไข ของ กสศ. ให้กับนักเรียนจำนวน 21 คนๆละ 1000 บาท รวมเป็นเงิน 21000 บาท เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ. อาคารอำนวยการ ห้องจริยธรรม

c6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__20.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__1.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__13.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__0.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__2.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__8.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__27.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__25.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__26.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__15.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__19.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__22.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__24.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__7.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__10.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__18.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__9.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__17.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__6.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__12.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__23.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__11.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__4.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__16.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__14.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__21.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__3.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__5.jpg

 

กิจกรรมลอยกระทง2563

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 02 พฤศจิกายน 2563
เขียนโดย Super User

วันลอยกระทง

       โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมทำกระทง โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.30 น ของวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

       ลอยกระทง เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง โดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียนหรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ที่ไม่จมน้ำ เช่น กระทง เรือ แพ ดอกบัว ฯลฯ แล้วนำไปลอยตามลำน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ และความเชื่อต่างๆ กัน ในปีนี้ วันลอยกระทง ตรงกับวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563

       ประเพณีลอยกระทง มิได้มีแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ในประเทศจีน อินเดีย เขมร ลาว และพม่า ก็มีการลอยกระทงคล้ายๆ กับบ้านเรา จะต่างกันบ้าง ก็คงเป็นเรื่องรายละเอียด พิธีกรรม และความเชื่อในแต่ละท้องถิ่น แม้แต่ในบ้านเราเอง การลอยกระทง ก็มาจากความเชื่อที่หลากหลายเช่นกัน ซึ่งกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ได้รวบรวมมาบอกเล่าให้ทราบกันดังต่อไปนี้

       ทำไมถึงลอยกระทง การลอยกระทง เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า ปฏิบัติกันมาแต่เมื่อไร เพียงแต่ท้องถิ่นแต่ละแห่ง ก็จะมีจุดประสงค์และความเชื่อในการลอยกระทงแตกต่างกันไป เช่น ในเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ก็จะเป็นการบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์, เป็นบูชารอยพระพุทธบาท ณ หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำนัมมทา ซึ่งปัจจุบันคือแม่น้ำเนรพุททาในอินเดีย หรือต้อนรับพระพุทธเจ้า ในวันเสด็จกลับจากเทวโลก เมื่อครั้งไปโปรดพระพุทธมารดา

       วัตถุประสงค์ของวันลอยกระทง นอกจากนี้ ลอยกระทง ก็ยังมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูชาพระอุปคุตเถระที่บำเพ็ญบริกรรมคาถาในท้องทะเลลึก หรือสะดือทะเล บางแห่งก็ลอยกระทง เพื่อบูชาเทพเจ้าตามความเชื่อของตน บางแห่งก็เพื่อแสดงความขอบคุณพระแม่คงคา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งขอขมาที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไป ส่วนบางท้องที่ ก็จะทำเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับ หรือเพื่อสะเดาะเคราะห์ ลอยทุกข์โศกโรคภัยต่างๆ และส่วนใหญ่ก็จะอธิษฐานขอสิ่งที่ตนปรารถนาไปด้วย

40601.jpgS__2605063.jpgS__8298595.jpg40606.jpg25005.jpg40604.jpg26316.jpgS__70664200.jpgS__8298590.jpgS__8298589.jpgS__8298593.jpg26321.jpgS__70664203.jpg26326.jpg26310.jpgS__8298591.jpgS__8298600.jpgS__8298598.jpg25007.jpg25003.jpg26320.jpg40605.jpg40608.jpg40600.jpg26317.jpg25008.jpg40603.jpg25002.jpg40610.jpgS__8298587.jpgS__2605061.jpgS__70664206.jpg26323.jpgS__70664202.jpg26319.jpg26315.jpg40602.jpgS__8298596.jpgS__8298592.jpg40609.jpg25006.jpg40607.jpg26312.jpg25009.jpg26313.jpg26318.jpg26322.jpgS__2605064.jpgS__8298597.jpg26327.jpgS__8298594.jpg26311.jpg26325.jpg25004.jpg26324.jpg40599.jpg26314.jpg