กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หมวด: โครงสร้างการบริหาร เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

 

นายสาโรช ดิษฐใจ

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

นางมยุรี ศรชัย

อนุบาล2

นางสาววรรษา  ท้วมศิริ

ชั้น อ.3

นายศรัณย์ เปลี่ยนศรี

ชั้น ป.1

นางสาวกานพิชชา คงพัฒน์

สอนชั้น ป.2

นางสาวสุมลธา ยุติธรรม

ชั้น ป.3

นางสาวสุพัตรา ทองสลัด

ชั้น ป.4

นายา่โรช ดิษฐใจ

สอนชั้น ป.5

นางสาวปิยาภรณ์ มากแก้ว

สอนชั้น ป.6

นายสมชาย ศรชัย

ครูพิเศษ

นายพงษ์พัฒน์ พรึกรัด

ครูพิเศษ

นางสาววชิรภรณ์ สร้อยสงิม

ครูพิเศษ

 

นางสาวธัญญาภรณ์ สร้อยทอง

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

ฮิต: 11803