กิจกรรมวันแม่ ปี2562

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 09 สิงหาคม 2562
เขียนโดย Super User

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2562

กำหนดการ

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

จัดกิจกรรมวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ อาคารโดม โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

กิจกรรมวันที่ 8 สิงหาคม 2562

เวลา 08.00  น.     - นักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรที่วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

กิจกรรมวันที่ 9 สิงหาคม 2562

เวลา 09.00 น.      - นักเรียนพร้อมกันในอาคารโดมเพื่อประกอบพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

เวลา 09.30 น.      - ประธานพิธี พิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชินีฯ

  วางพานพุ่มทอง เงิน พานพุ่มดอกมะลิ

- เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ

  ประธานกล่าวคำถวายราชสดุดี

- ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

- แจกเกียรติบัตรจากการประกวดกิจกรรมวันแม่

- คณะครูและนักเรียน ลงนามถวานพระพร

 

กิจกรรมวันภาษาไทย2562

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 01 สิงหาคม 2562
เขียนโดย Super User

กิจกรรมวันภาษาไทย

ความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ

      วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งวันดังกล่าวตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราช ดำเนินไปเป็นประธาน และทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ทรงเปิดอภิปรายในหัวข้อ "ปัญหาการใช้คำไทย" โดยพระองค์ทรงดำเนินการอภิปรายและทรงสรุปการอภิปราย ที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยรวมถึงความห่วงใยในภาษาไทย ซึ่งเป็นที่ประทับใจกับผู้ร่วมเข้าประชุมในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่ง

     และเนื่องใน วันภาษาไทยแห่งชาติ เรา มีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้น มีใจความตอนหนึ่งว่า "เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้ สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่าย ๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่า ๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก..."

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ขึ้นเมื่อวันที่วันที่ 1 สิงหาคม 2562  ณ อาคารโดมของโรงเรียนโดยจัดกิจกรรมเป็นฐานเรียนรู้ต่างๆ

 

 

ทำบุญวันพระเข้าพรรษา

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 31 กรกฎาคม 2562
เขียนโดย Super User

       ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง นำนักเรียนร่วมทำบุญในทุกวันพระในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาโดยหมุนเวียนนักเรียนไปทุกวันพระ คือ อนุบาล 2-3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โดยจะหมุนเวียนกันไปทุกวันพระที่ตรงกับวันทำการ

Thambun310762__0004.jpgThambun310762__0008.jpgThambun310762__0016.jpgThambun310762__0006.jpgThambun310762__0012.jpgThambun310762__0013.jpgThambun310762__0007.jpgThambun310762__0018.jpgThambun310762__0015.jpgThambun310762__0010.jpgThambun310762__0003.jpgThambun310762__0002.jpgThambun310762__0001.jpgThambun310762__0014.jpgThambun310762__0017.jpgThambun310762__0009.jpgThambun310762__0011.jpgThambun310762__0005.jpg

 

กิจกรรมมุทิตาจิต62

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 31 กรกฎาคม 2562
เขียนโดย Super User

       โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมมุทิตาจิต ให้คุณครูสุวิทย์ หุ่นดี ที่ลาออกจากราชการในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมให้ท่านเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณ

ที่ท่านได้ปฏิบัติราชการมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมขึ้นในวันพุธที่31 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารโดมของโรงเรียน

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10 ปี62

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2562
เขียนโดย Super User

           วันนี้ 26 กรกฎาคม2562 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง นำคณะ ครู นักเรียน จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารโดมโรงเรียน

    ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมแสดงความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้  จึงได้จัดพิธี เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณนานัปการที่ทรงปฏิบัติ มีผลให้ประเทศไทยเป็นปึกแผ่น รุ่งเรือง สงบร่มเย็นเป็นเอกราชมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น คนไทยทุกคนจึงควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

WanChaloem28072562__0040.jpgWanChaloem28072562__0007.jpgWanChaloem28072562__0046.jpgWanChaloem28072562__0048.jpgWanChaloem28072562__0011.jpgWanChaloem28072562__0028.jpgWanChaloem28072562__0024.jpgWanChaloem28072562__0033.jpgWanChaloem28072562__0047.jpgWanChaloem28072562__0004.jpgWanChaloem28072562__0020.jpgWanChaloem28072562__0005.jpgWanChaloem28072562__0042.jpgWanChaloem28072562__0012.jpgWanChaloem28072562__0025.jpgWanChaloem28072562__0021.jpgWanChaloem28072562__0041.jpgWanChaloem28072562__0044.jpgWanChaloem28072562__0017.jpgWanChaloem28072562__0019.jpgWanChaloem28072562__0032.jpgWanChaloem28072562__0014.jpgWanChaloem28072562__0039.jpgWanChaloem28072562__0030.jpgWanChaloem28072562__0006.jpgWanChaloem28072562__0001.jpgWanChaloem28072562__0016.jpgWanChaloem28072562__0029.jpgWanChaloem28072562__0022.jpgWanChaloem28072562__0023.jpgWanChaloem28072562__0008.jpgWanChaloem28072562__0018.jpgWanChaloem28072562__0036.jpgWanChaloem28072562__0010.jpgWanChaloem28072562__0038.jpgWanChaloem28072562__0031.jpgWanChaloem28072562__0013.jpgWanChaloem28072562__0015.jpgWanChaloem28072562__0009.jpgWanChaloem28072562__0043.jpgWanChaloem28072562__0026.jpgWanChaloem28072562__0027.jpgWanChaloem28072562__0002.jpgWanChaloem28072562__0037.jpgWanChaloem28072562__0045.jpgWanChaloem28072562__0034.jpgWanChaloem28072562__0035.jpgWanChaloem28072562__0003.jpg