กิจกรรมวันแม่ ปี2562

หมวด: Uncategorised เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 09 สิงหาคม 2562 เขียนโดย Super User

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2562

กำหนดการ

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

จัดกิจกรรมวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ อาคารโดม โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

กิจกรรมวันที่ 8 สิงหาคม 2562

เวลา 08.00  น.     - นักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรที่วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

กิจกรรมวันที่ 9 สิงหาคม 2562

เวลา 09.00 น.      - นักเรียนพร้อมกันในอาคารโดมเพื่อประกอบพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

เวลา 09.30 น.      - ประธานพิธี พิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชินีฯ

  วางพานพุ่มทอง เงิน พานพุ่มดอกมะลิ

- เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ

  ประธานกล่าวคำถวายราชสดุดี

- ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

- แจกเกียรติบัตรจากการประกวดกิจกรรมวันแม่

- คณะครูและนักเรียน ลงนามถวานพระพร

the-queen-dowager__0077.jpgthe-queen-dowager__0129.jpgthe-queen-dowager__0005.jpgthe-queen-dowager__0010.jpgthe-queen-dowager__0043.jpgthe-queen-dowager__0108.jpgthe-queen-dowager__0116.jpgthe-queen-dowager__0155.jpgthe-queen-dowager__0083.jpgthe-queen-dowager__0160.jpgthe-queen-dowager__0144.jpgthe-queen-dowager__0097.jpgthe-queen-dowager__0135.jpgthe-queen-dowager__0141.jpgthe-queen-dowager__0136.jpgthe-queen-dowager__0063.jpgthe-queen-dowager__0098.jpgthe-queen-dowager__0040.jpgthe-queen-dowager__0109.jpgthe-queen-dowager__0075.jpgthe-queen-dowager__0138.jpgthe-queen-dowager__0060.jpgthe-queen-dowager__0101.jpgthe-queen-dowager__0020.jpgthe-queen-dowager__0069.jpgthe-queen-dowager__0051.jpgthe-queen-dowager__0088.jpgthe-queen-dowager__0095.jpgthe-queen-dowager__0009.jpgthe-queen-dowager__0122.jpgthe-queen-dowager__0089.jpgthe-queen-dowager__0133.jpgthe-queen-dowager__0046.jpgthe-queen-dowager__0086.jpgthe-queen-dowager__0107.jpgthe-queen-dowager__0058.jpgthe-queen-dowager__0053.jpgthe-queen-dowager__0127.jpgthe-queen-dowager__0121.jpgthe-queen-dowager__0158.jpgthe-queen-dowager__0036.jpgthe-queen-dowager__0035.jpgthe-queen-dowager__0153.jpgthe-queen-dowager__0045.jpgthe-queen-dowager__0061.jpgthe-queen-dowager__0130.jpgthe-queen-dowager__0017.jpgthe-queen-dowager__0142.jpgthe-queen-dowager__0084.jpgthe-queen-dowager__0161.jpgthe-queen-dowager__0052.jpgthe-queen-dowager__0055.jpgthe-queen-dowager__0091.jpgthe-queen-dowager__0125.jpgthe-queen-dowager__0025.jpgthe-queen-dowager__0033.jpgthe-queen-dowager__0065.jpgthe-queen-dowager__0106.jpgthe-queen-dowager__0027.jpgthe-queen-dowager__0001.jpgthe-queen-dowager__0071.jpgthe-queen-dowager__0146.jpgthe-queen-dowager__0113.jpgthe-queen-dowager__0148.jpgthe-queen-dowager__0157.jpgthe-queen-dowager__0082.jpgthe-queen-dowager__0031.jpgthe-queen-dowager__0119.jpgthe-queen-dowager__0072.jpgthe-queen-dowager__0024.jpgthe-queen-dowager__0012.jpgthe-queen-dowager__0110.jpgthe-queen-dowager__0100.jpgthe-queen-dowager__0002.jpgthe-queen-dowager__0006.jpgthe-queen-dowager__0126.jpgthe-queen-dowager__0162.jpgthe-queen-dowager__0120.jpgthe-queen-dowager__0064.jpgthe-queen-dowager__0150.jpgthe-queen-dowager__0050.jpgthe-queen-dowager__0076.jpgthe-queen-dowager__0021.jpgthe-queen-dowager__0159.jpgthe-queen-dowager__0074.jpgthe-queen-dowager__0047.jpgthe-queen-dowager__0104.jpgthe-queen-dowager__0132.jpgthe-queen-dowager__0044.jpgthe-queen-dowager__0041.jpgthe-queen-dowager__0093.jpgthe-queen-dowager__0057.jpgthe-queen-dowager__0145.jpgthe-queen-dowager__0023.jpgthe-queen-dowager__0030.jpgthe-queen-dowager__0115.jpgthe-queen-dowager__0149.jpgthe-queen-dowager__0143.jpgthe-queen-dowager__0151.jpgthe-queen-dowager__0048.jpg

 


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
ฮิต: 4307