กิจกรรมวันภาษาไทย2562

หมวด: Uncategorised เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 01 สิงหาคม 2562 เขียนโดย Super User

กิจกรรมวันภาษาไทย

ความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ

      วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งวันดังกล่าวตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราช ดำเนินไปเป็นประธาน และทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ทรงเปิดอภิปรายในหัวข้อ "ปัญหาการใช้คำไทย" โดยพระองค์ทรงดำเนินการอภิปรายและทรงสรุปการอภิปราย ที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยรวมถึงความห่วงใยในภาษาไทย ซึ่งเป็นที่ประทับใจกับผู้ร่วมเข้าประชุมในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่ง

     และเนื่องใน วันภาษาไทยแห่งชาติ เรา มีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้น มีใจความตอนหนึ่งว่า "เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้ สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่าย ๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่า ๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก..."

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ขึ้นเมื่อวันที่วันที่ 1 สิงหาคม 2562  ณ อาคารโดมของโรงเรียนโดยจัดกิจกรรมเป็นฐานเรียนรู้ต่างๆ

 

Wanphasathai010862__0082.jpgWanphasathai010862__0067.jpgWanphasathai010862__0022.jpgWanphasathai010862__0164.jpgWanphasathai010862__0085.jpgWanphasathai010862__0115.jpgWanphasathai010862__0103.jpgWanphasathai010862__0174.jpgWanphasathai010862__0090.jpgWanphasathai010862__0044.jpgWanphasathai010862__0028.jpgWanphasathai010862__0101.jpgWanphasathai010862__0162.jpgWanphasathai010862__0102.jpgWanphasathai010862__0141.jpgWanphasathai010862__0050.jpgWanphasathai010862__0167.jpgWanphasathai010862__0024.jpgWanphasathai010862__0056.jpgWanphasathai010862__0089.jpgWanphasathai010862__0168.jpgWanphasathai010862__0169.jpgWanphasathai010862__0104.jpgWanphasathai010862__0136.jpgWanphasathai010862__0148.jpgWanphasathai010862__0010.jpgWanphasathai010862__0132.jpgWanphasathai010862__0098.jpgWanphasathai010862__0077.jpgWanphasathai010862__0155.jpgWanphasathai010862__0065.jpgWanphasathai010862__0048.jpgWanphasathai010862__0129.jpgWanphasathai010862__0047.jpgWanphasathai010862__0097.jpgWanphasathai010862__0175.jpgWanphasathai010862__0007.jpgWanphasathai010862__0163.jpgWanphasathai010862__0128.jpgWanphasathai010862__0012.jpgWanphasathai010862__0142.jpgWanphasathai010862__0114.jpgWanphasathai010862__0073.jpgWanphasathai010862__0060.jpgWanphasathai010862__0074.jpgWanphasathai010862__0020.jpgWanphasathai010862__0096.jpgWanphasathai010862__0134.jpgWanphasathai010862__0146.jpgWanphasathai010862__0086.jpgWanphasathai010862__0061.jpgWanphasathai010862__0041.jpgWanphasathai010862__0118.jpgWanphasathai010862__0133.jpgWanphasathai010862__0070.jpgWanphasathai010862__0071.jpgWanphasathai010862__0049.jpgWanphasathai010862__0051.jpgWanphasathai010862__0153.jpgWanphasathai010862__0152.jpgWanphasathai010862__0106.jpgWanphasathai010862__0014.jpgWanphasathai010862__0072.jpgWanphasathai010862__0078.jpgWanphasathai010862__0131.jpgWanphasathai010862__0057.jpgWanphasathai010862__0091.jpgWanphasathai010862__0117.jpgWanphasathai010862__0120.jpgWanphasathai010862__0064.jpgWanphasathai010862__0144.jpgWanphasathai010862__0159.jpgWanphasathai010862__0116.jpgWanphasathai010862__0130.jpgWanphasathai010862__0095.jpgWanphasathai010862__0055.jpgWanphasathai010862__0003.jpgWanphasathai010862__0019.jpgWanphasathai010862__0156.jpgWanphasathai010862__0036.jpgWanphasathai010862__0176.jpgWanphasathai010862__0011.jpgWanphasathai010862__0004.jpgWanphasathai010862__0025.jpgWanphasathai010862__0068.jpgWanphasathai010862__0035.jpgWanphasathai010862__0037.jpgWanphasathai010862__0021.jpgWanphasathai010862__0002.jpgWanphasathai010862__0038.jpgWanphasathai010862__0100.jpgWanphasathai010862__0150.jpgWanphasathai010862__0093.jpgWanphasathai010862__0008.jpgWanphasathai010862__0087.jpgWanphasathai010862__0147.jpgWanphasathai010862__0110.jpgWanphasathai010862__0039.jpgWanphasathai010862__0107.jpgWanphasathai010862__0172.jpg

 


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
ฮิต: 4386