วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10 ปี62

หมวด: Uncategorised เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย Super User

           วันนี้ 26 กรกฎาคม2562 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง นำคณะ ครู นักเรียน จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารโดมโรงเรียน

    ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมแสดงความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้  จึงได้จัดพิธี เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณนานัปการที่ทรงปฏิบัติ มีผลให้ประเทศไทยเป็นปึกแผ่น รุ่งเรือง สงบร่มเย็นเป็นเอกราชมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น คนไทยทุกคนจึงควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

WanChaloem28072562__0040.jpgWanChaloem28072562__0007.jpgWanChaloem28072562__0046.jpgWanChaloem28072562__0048.jpgWanChaloem28072562__0011.jpgWanChaloem28072562__0028.jpgWanChaloem28072562__0024.jpgWanChaloem28072562__0033.jpgWanChaloem28072562__0047.jpgWanChaloem28072562__0004.jpgWanChaloem28072562__0020.jpgWanChaloem28072562__0005.jpgWanChaloem28072562__0042.jpgWanChaloem28072562__0012.jpgWanChaloem28072562__0025.jpgWanChaloem28072562__0021.jpgWanChaloem28072562__0041.jpgWanChaloem28072562__0044.jpgWanChaloem28072562__0017.jpgWanChaloem28072562__0019.jpgWanChaloem28072562__0032.jpgWanChaloem28072562__0014.jpgWanChaloem28072562__0039.jpgWanChaloem28072562__0030.jpgWanChaloem28072562__0006.jpgWanChaloem28072562__0001.jpgWanChaloem28072562__0016.jpgWanChaloem28072562__0029.jpgWanChaloem28072562__0022.jpgWanChaloem28072562__0023.jpgWanChaloem28072562__0008.jpgWanChaloem28072562__0018.jpgWanChaloem28072562__0036.jpgWanChaloem28072562__0010.jpgWanChaloem28072562__0038.jpgWanChaloem28072562__0031.jpgWanChaloem28072562__0013.jpgWanChaloem28072562__0015.jpgWanChaloem28072562__0009.jpgWanChaloem28072562__0043.jpgWanChaloem28072562__0026.jpgWanChaloem28072562__0027.jpgWanChaloem28072562__0002.jpgWanChaloem28072562__0037.jpgWanChaloem28072562__0045.jpgWanChaloem28072562__0034.jpgWanChaloem28072562__0035.jpgWanChaloem28072562__0003.jpg

 

ฮิต: 4251