กิจกรรมไหว้ครู 2561

หมวด: Uncategorised เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 14 มิถุนายน 2561 เขียนโดย Super User

กิจกรรมไหว้ครู2561

กิจกรรมไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ต้องการปลูกผังให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอนทั้งด้านการให้ความรู้และคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดแก่ตัวนักเรียน.

กำหนดการพิธีไหว้ครู2561

โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

ณ อาคารโดม โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561

08.30 - 08.40 น         - นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ

08.40 - 09.00 น         - นักเรียน เข้าสู่บริเวณ และนั่งตามที่กำหนดไว้

09.00 น                   - ประธานในพิธี เข้าสู่บริเวณพิธี (นักเรียนยืน)

 - ประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเจิมหนังสือ

- ตัวแทนนักเรียน นำนักเรียนทั้งหมดกล่าวคำไหว้ครู

 (นักเรียนยืน)

- ประธานนักเรียนนำนักเรียนทั้งหมดกล่าวคำปฏิญาณตน

 (นักเรียนยืน)

 - ตัวแทนนักเรียน มอบพานธูป พานดอกไม้ และกรวยดอกไม้แด่ประธานในพิธี

- บรรเลงเพลงพระคุณที่สาม

 - นักเรียนแต่ละชั้นในแต่ละแถว ทยอยไหว้ครูตามจำนวนที่จัดไว้

- แจกทุนนักเรียน จำนวน 12 ทุน ๆ ละ 500 บาท ดังนี้

          ©  เจ้าอาวาสวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง มอบให้ 6 ทุน

          ©  สหกรณ์โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง มอบให้ 6 ทุน

- ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท แก่นักเรียน

12.00 น                   - เสร็จพิธี

 

ฮิต: 7474