ประชุมผู้ปกครอง 2561 ครั้งที่1

หมวด: Uncategorised เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 06 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย Super User

ประชุมผู้ปกครอง2561

การประชุมผู้ปกครองครั้งที่1 ปีการศึกษา 2561

การประชุมผู้ปกครองชั้นประถมศึกษามีความสำคัญเป็นอย่างมากที่ผู้ปกครองต้องใส่ใจ เพราะเป็นวันที่ผู้ปกครองจะได้รับทราบเกี่ยวกับพัฒนาการของลูกทั้งในด้านการเรียนและพฤติกรรมจากคุณครูประจำชั้น รวมถึงนโยบายในภาพรวมของโรงเรียน ซึ่งเด็กในวัยนี้ยังต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด การพบคุณครูประจำชั้นจะทำให้ผู้ปกครองทราบว่าลูกของตนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนหรือมีความเข้าใจในการเรียนระดับไหน เช่น ดีแล้ว (ตั้งใจเรียน ทำงานเสร็จทันในเวลา ไม่มีงานค้าง เขียนหนังสือได้ถูกต้อง เข้าใจคณิตศาสตร์ได้ดี เรียนทันเพื่อน ฯลฯ) หรือ ควรปรับปรุง (ชอบเหม่อ มีโลกส่วนตัว ไม่สนใจเรียน งานค้างแล้วแอบเก็บซ่อนไว้ใต้โต๊ะ เขียนสะกดผิดบ่อยๆ ไม่ส่งงานตามกำหนด ฯลฯ) หรือขณะอยู่โรงเรียนมีพฤติกรรมอย่างไร เช่น ชอบช่วยเหลือเพื่อน ช่างพูด ชอบชวนเพื่อนคุย โกหกไม่ค่อยยอมรับความจริงเมื่อตนทำผิด เงียบๆไม่ค่อยคุยหรือเล่นกับใคร เล่นกับเพื่อนแรงมาก ชอบขอเข้าห้องน้ำบ่อยๆในเวลาเรียน อยู่นิ่งๆได้ไม่นาน ฯลฯ ซึ่งหากเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับวัยจะได้ร่วมกันแก้ไขได้ทัน ทั้งนี้ ในบางรายอาจพบว่า พฤติกรรมของเด็กที่แสดงออกที่บ้านกับที่โรงเรียนแตกต่างกันอย่างมาก พฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนคุณครูอาจขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในการพาลูกไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขแต่เนิ่นๆเพื่อทำให้สามารถเรียนได้เข้าใจและการเข้าสังคมกับเพื่อนๆ นอกจากผู้ปกครองจะได้รับทราบเกี่ยวกับการเรียนและพฤติกรรมของลูกแล้วยังได้ทราบเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการบริหารงานของโรงเรียนว่าผลงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไร และมีนโยบายอะไรบ้างในการส่งเสริมการเรียนหรือพัฒนาการของลูกต่อไปในอนาคตจะได้ร่วมพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน

     ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้จัดการประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ณ อาคารโดมโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อแจ้งผลการเรียน ความประพฤติ การปรับตัว ความสามารถของนักเรียนและอื่นๆ

       2.เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางร่วมกันในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน

      3 เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครองในการป้องกัน แก้ไขและพัฒนานักเรียน

IMG_5543.JPGIMG_5534.JPGIMG_5559.JPGIMG_5573.JPGIMG_5568.JPGIMG_5535.JPGIMG_5536.JPGIMG_5554.JPGIMG_5537.JPGIMG_5558.JPGIMG_5552.JPGIMG_5572.JPGIMG_5560.JPGIMG_5564.JPGIMG_5545.JPGIMG_5539.JPGIMG_5551.JPGIMG_5569.JPGIMG_5533.JPGIMG_5567.JPGIMG_5570.JPGIMG_5538.JPGIMG_5526.JPGIMG_5544.JPGIMG_5546.JPGIMG_5532.JPGIMG_5550.JPGIMG_5553.JPGIMG_5555.JPGIMG_5548.JPGIMG_5571.JPGIMG_5529.JPGIMG_5541.JPGIMG_5542.JPGIMG_5528.JPGIMG_5527.JPGIMG_5562.JPGIMG_5540.JPGIMG_5549.JPGIMG_5561.JPGIMG_5566.JPGIMG_5565.JPGIMG_5563.JPGIMG_5531.JPGIMG_5530.JPG

 

ฮิต: 6487