พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560

หมวด: Uncategorised เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2561 เขียนโดย Super User

พิธีปัจฉิมนิเทศ2560

      โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบระเบียนแสดงผลการเรียน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2560  โดยมีวัตถุประสงค์ คือเพื่อเป็นกำลังใจแก่นักเรียนที่จบการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่6 และเพื่อประสานความผูกพันระหว่างครูและนักเรียนให้แนบแน่น มั่นคง

กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบ ปพ.1

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องจริยธรรม โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

เวลา 06.30 น. นักเรียน ชั้น ป.6 พร้อมกันที่โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

เวลา 07.00 น. นักเรียนไปกราบลาและขอพรหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

เวลา 08.00 น. นักเรียนมาพร้อมกันที่ห้องประกอบพิธี

เวลา 08.09 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนประธานในพิธีจัดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- ประธานนักเรียนเป็นตัวแทนเพื่อนๆ กล่าวลาครูและเพื่อนๆ

- ตัวแทนนักเรียนมอบพานดอกไม้ให้ผู้อำนวยการ

- ผู้อำนวยการมอบ ใบ ปพ.1 ให้กับนักเรียน

- ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาท

- นักเรียนทุกคนมอบพวงมาลัยดอกไม้ให้คุณครูทุกท่าน

- คุณครูแต่ละท่านกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน

- ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

- รับประทานอาหารกลางวัน

เสร็จพิธี กลับบ้าน

218997.jpgCommencement__0064.jpgCommencement__0008.jpgCommencement__0058.jpg219005.jpg219013.jpgCommencement__0009.jpgCommencement__0021.jpgCommencement__0044.jpgCommencement__0057.jpgCommencement__0004.jpgCommencement__0059.jpgCommencement__0061.jpgCommencement__0047.jpgCommencement__0076.jpgCommencement__0048.jpgCommencement__0010.jpgCommencement__0037.jpgCommencement__0080.jpg218999.jpgCommencement__0046.jpgCommencement__0069.jpgCommencement__0030.jpg219010.jpgCommencement__0079.jpgCommencement__0036.jpgCommencement__0060.jpgCommencement__0049.jpg219004.jpgCommencement__0022.jpgCommencement__0003.jpg219014.jpgCommencement__0007.jpgCommencement__0074.jpgCommencement__0017.jpgCommencement__0042.jpg219007.jpgCommencement__0026.jpgCommencement__0075.jpgCommencement__0077.jpgCommencement__0019.jpg219009.jpgCommencement__0056.jpgCommencement__0031.jpgCommencement__0025.jpg219012.jpgCommencement__0033.jpgCommencement__0005.jpg219003.jpgCommencement__0067.jpgCommencement__0070.jpgCommencement__0041.jpgCommencement__0015.jpgCommencement__0023.jpgCommencement__0034.jpgCommencement__0043.jpgCommencement__0073.jpgCommencement__0018.jpgCommencement__0029.jpgCommencement__0055.jpgCommencement__0045.jpgCommencement__0006.jpgCommencement__0016.jpgCommencement__0063.jpgCommencement__0040.jpgCommencement__0052.jpgCommencement__0051.jpgCommencement__0024.jpg219011.jpgCommencement__0028.jpgCommencement__0013.jpgCommencement__0065.jpgCommencement__0071.jpgCommencement__0062.jpg219001.jpg219000.jpgCommencement__0038.jpgCommencement__0011.jpgCommencement__0032.jpgCommencement__0001.jpgCommencement__0039.jpgCommencement__0053.jpgCommencement__0035.jpgCommencement__0050.jpgCommencement__0014.jpgCommencement__0066.jpg219002.jpgCommencement__0054.jpgCommencement__0012.jpg218998.jpgCommencement__0020.jpg219008.jpgCommencement__0078.jpg219006.jpgCommencement__0027.jpgCommencement__0068.jpgCommencement__0072.jpgCommencement__0002.jpg

ฮิต: 9090