กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการอนุบาล2559

หมวด: Uncategorised เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 20 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย Super User

        กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการระดับอนุบาล 3 ขวบ และอนุบาล 1-2 ประจำปีการศึกษา 2559 ได้จัดขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์พ.ศ.2560  ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ของโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  ได้มีการจัดการเรียนรู้ใน 6 กิจกรรมหลัก สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี เพื่อมุ่งให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล ในการจัดงานค่ายวิชาการครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมโดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ จำนวน  4  ฐาน ได้แก่ 1.หนูน้อยหาคู่   2.อินดิเคเตอร์จากพืชและสนุกกับฟองสบู่  3.หน้ากากมายา  4.ขนมปังเริงร่า

 

 

ฮิต: 27736