กิจกรรมวันเด็กปี2560

หมวด: Uncategorised เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 13 มกราคม 2560 เขียนโดย Super User

กำหนดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2560

วันเสาร์ที่  14  มกราคม  พ.ศ. 2560

จัดกิจกรรมวันที่ 13 มกราคม  พ.ศ. 2560

เวลาแต่ละขั้นตอนโดยประมาณ

เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป          รับบริจาคของขวัญจากผู้มีจิตศรัทธา

เวลา  08.30 น.(ตามพร้อม)        เข้าแถวเคารพธงชาติ

เวลา 09.00 น.                      - ผอ. กล่าวรายงาน

                                      - ประธานอ่านสารวันเด็กและกล่าวเปิดงาน

เวลา 09.30 น.                      การร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของนักเรียนแต่ละชั้น

เวลา 10.30 น                      นักเรียนจับฉลากแจกของขวัญแก่เด็ก

เวลา 12.00 น.                      -  พิธีปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560

                                          -  ร่วมรับประทานอาหารมื้อกลางวัน

ฮิต: 21662