กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็ก

หมวด: Uncategorised เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 13 มกราคม 2560 เขียนโดย Super User

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยก ได้มาจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนเนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ที่โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 โดยการจัดบอร์เผยแพร่คววามรู้ เรื่อง โรคไข้เลือดออก โรคอ้วนในวัยเรียน โรคอุจจาระร่วง โรคมือปากเท้าเปื่อย และมีการนำนักเรียน ครูและผู้ปกครองออกกำลังกายเต้น Low Impact ประมาณ 30 นาที

IMG_9878.JPGIMG_9827.JPGIMG_9856.JPGIMG_9877.JPGIMG_9855.JPGIMG_9860.JPGIMG_9867.JPGIMG_9830.JPGIMG_9859.JPGIMG_9865.JPGIMG_9862.JPGIMG_9853.JPGIMG_9820.JPGIMG_9821.JPGIMG_9881.JPGIMG_9887.JPGIMG_9890.JPGIMG_9872.JPGIMG_9880.JPGIMG_9868.JPGIMG_9852.JPGIMG_9884.JPGIMG_9886.JPGIMG_9863.JPGIMG_9879.JPGIMG_9885.JPGIMG_9871.JPGIMG_9874.JPGIMG_9833.JPGIMG_9870.JPG

 

 

ฮิต: 21659