อบรมคุณธรรม จริยธรรม ปี2559

หมวด: Uncategorised เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 22 กันยายน 2559 เขียนโดย Super User

     ด้วยหน่วยเผยแผ่พระศาสนา ประจำภาค 15 วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ได้ทำการออกอบรมคุณธรรม จริยธรรมและนำนักเรียนปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะในจังหวัดสมุทรสงคราม  โรงเรียนวัดสีแยกราษฎร์บำรุง และได้มาจัดการอบรมให้นักเรียนที่โรงเรียนวัดสีแยกราษฎร์บำรุง ณ อาคารโดมกีฬา  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559

IMG_8434.JPGIMG_8414.JPGIMG_8499.JPGIMG_8409.JPGIMG_8483.JPGIMG_8410.JPGIMG_8412.JPGIMG_8460.JPGIMG_8432.JPGIMG_8500.JPGIMG_8443.JPGIMG_8406.JPGIMG_8430.JPGIMG_8468.JPGIMG_8411.JPGIMG_8484.JPGIMG_8487.JPGIMG_8423.JPGIMG_8471.JPGIMG_8492.JPGIMG_8445.JPGIMG_8419.JPGIMG_8472.JPGIMG_8496.JPGIMG_8444.JPGIMG_8467.JPGIMG_8497.JPGIMG_8431.JPGIMG_8438.JPGIMG_8462.JPGIMG_8461.JPGIMG_8475.JPGIMG_8495.JPGIMG_8490.JPGIMG_8405.JPGIMG_8433.JPGIMG_8437.JPGIMG_8435.JPGIMG_8470.JPGIMG_8498.JPGIMG_8482.JPGIMG_8408.JPGIMG_8436.JPGIMG_8466.JPGIMG_8448.JPGIMG_8413.JPGIMG_8493.JPGIMG_8439.JPGIMG_8485.JPGIMG_8416.JPGIMG_8422.JPGIMG_8417.JPGIMG_8407.JPGIMG_8463.JPGIMG_8459.JPGIMG_8464.JPGIMG_8457.JPGIMG_8403.JPGIMG_8488.JPGIMG_8494.JPGIMG_8449.JPGIMG_8473.JPGIMG_8442.JPGIMG_8469.JPGIMG_8415.JPGIMG_8420.JPGIMG_8465.JPGIMG_8474.JPGIMG_8501.JPGIMG_8489.JPGIMG_8421.JPGIMG_8446.JPGIMG_8456.JPGIMG_8447.JPGIMG_8418.JPGIMG_8440.JPGIMG_8491.JPGIMG_8486.JPGIMG_8441.JPGIMG_8458.JPG

 

ฮิต: 19021