กิจกรรมลอยกระทง2562

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 12 พฤศจิกายน 2562
เขียนโดย Super User

กิจกรรมลอยกระทง2562

วันลอยกระทง

       โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมทำกระทงเพื่อไว้ลอยกระทงตอนช่วงกลางคืน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น

       ลอยกระทง เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง โดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียนหรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ที่ไม่จมน้ำ เช่น กระทง เรือ แพ ดอกบัว ฯลฯ แล้วนำไปลอยตามลำน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ และความเชื่อต่างๆ กัน ในปีนี้ วันลอยกระทง ตรงกับ วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562

       ประเพณีลอยกระทง มิได้มีแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ในประเทศจีน อินเดีย เขมร ลาว และพม่า ก็มีการลอยกระทงคล้ายๆ กับบ้านเรา จะต่างกันบ้าง ก็คงเป็นเรื่องรายละเอียด พิธีกรรม และความเชื่อในแต่ละท้องถิ่น แม้แต่ในบ้านเราเอง การลอยกระทง ก็มาจากความเชื่อที่หลากหลายเช่นกัน ซึ่งกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ได้รวบรวมมาบอกเล่าให้ทราบกันดังต่อไปนี้

       ทำไมถึงลอยกระทง การลอยกระทง เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า ปฏิบัติกันมาแต่เมื่อไร เพียงแต่ท้องถิ่นแต่ละแห่ง ก็จะมีจุดประสงค์และความเชื่อในการลอยกระทงแตกต่างกันไป เช่น ในเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ก็จะเป็นการบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์, เป็นบูชารอยพระพุทธบาท ณ หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำนัมมทา ซึ่งปัจจุบันคือแม่น้ำเนรพุททาในอินเดีย หรือต้อนรับพระพุทธเจ้า ในวันเสด็จกลับจากเทวโลก เมื่อครั้งไปโปรดพระพุทธมารดา

       วัตถุประสงค์ของวันลอยกระทง นอกจากนี้ ลอยกระทง ก็ยังมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูชาพระอุปคุตเถระที่บำเพ็ญบริกรรมคาถาในท้องทะเลลึก หรือสะดือทะเล บางแห่งก็ลอยกระทง เพื่อบูชาเทพเจ้าตามความเชื่อของตน บางแห่งก็เพื่อแสดงความขอบคุณพระแม่คงคา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งขอขมาที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไป ส่วนบางท้องที่ ก็จะทำเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับ หรือเพื่อสะเดาะเคราะห์ ลอยทุกข์โศกโรคภัยต่างๆ และส่วนใหญ่ก็จะอธิษฐานขอสิ่งที่ตนปรารถนาไปด้วย

16455.jpg_0007.jpg_0056.jpg_0050.jpg12112019__0010.jpg_0046.jpg_0017.jpg_0005.jpg_0049.jpg__0024.jpg_0019.jpg_0018.jpg_0004.jpg_0052.jpg__0042.jpg__0034.jpg_0040.jpg_0053.jpg_0057.jpg__0022.jpg__0044.jpg12112019__0028.jpg__0029.jpg__0045.jpg12112019__0016.jpg16453.jpg12112019__0005.jpg16451.jpg_0002.jpg12112019__0015.jpg12112019__0021.jpg__0011.jpg12112019__0012.jpg12112019__0020.jpg_0004_0.jpg12112019__0025.jpg12112019__0023.jpg__0021.jpg_0058.jpg12112019__0022.jpg_0013.jpg_0006.jpg_0037.jpg_0014.jpg_0001_0.jpg12112019__0007.jpg_0032.jpg_0016.jpg12112019__0018.jpg_0023.jpg_0025.jpg_0008.jpg_0003_0.jpg12112019__0002.jpg12112019__0009.jpg_0055.jpg_0015.jpg__0048.jpg_0031.jpg_0003.jpg12112019__0030.jpg12112019__0006.jpg12112019__0027.jpg_0033.jpg12112019__0013.jpg_0035.jpg12112019__0029.jpg12112019__0003.jpg12112019__0032.jpg12112019__0024.jpg__0027.jpg__0043.jpg_0005_0.jpg12112019__0026.jpg_0059.jpg_0039.jpg_0002_0.jpg_0051.jpg12112019__0019.jpg12112019__0001.jpg_0020.jpg_0012.jpg12112019__0033.jpg12112019__0031.jpg12112019__0008.jpg_0038.jpg__0001.jpg12112019__0011.jpg_0036.jpg_0054.jpg__0041.jpg_0009.jpg_0010.jpg12112019__0004.jpg_0047.jpg12112019__0017.jpg__0026.jpg_0030.jpg12112019__0014.jpg__0028.jpg

กิจกรรมวันแม่ ปี2562

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 09 สิงหาคม 2562
เขียนโดย Super User

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2562

กำหนดการ

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

จัดกิจกรรมวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ อาคารโดม โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

กิจกรรมวันที่ 8 สิงหาคม 2562

เวลา 08.00  น.     - นักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรที่วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

กิจกรรมวันที่ 9 สิงหาคม 2562

เวลา 09.00 น.      - นักเรียนพร้อมกันในอาคารโดมเพื่อประกอบพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

เวลา 09.30 น.      - ประธานพิธี พิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชินีฯ

  วางพานพุ่มทอง เงิน พานพุ่มดอกมะลิ

- เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ

  ประธานกล่าวคำถวายราชสดุดี

- ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

- แจกเกียรติบัตรจากการประกวดกิจกรรมวันแม่

- คณะครูและนักเรียน ลงนามถวานพระพร

 

กิจกรรมมุทิตาจิต62

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 31 กรกฎาคม 2562
เขียนโดย Super User

       โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมมุทิตาจิต ให้คุณครูสุวิทย์ หุ่นดี ที่ลาออกจากราชการในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมให้ท่านเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณ

ที่ท่านได้ปฏิบัติราชการมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมขึ้นในวันพุธที่31 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารโดมของโรงเรียน

 

กิจกรรมวันภาษาไทย2562

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 01 สิงหาคม 2562
เขียนโดย Super User

กิจกรรมวันภาษาไทย

ความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ

      วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งวันดังกล่าวตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราช ดำเนินไปเป็นประธาน และทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ทรงเปิดอภิปรายในหัวข้อ "ปัญหาการใช้คำไทย" โดยพระองค์ทรงดำเนินการอภิปรายและทรงสรุปการอภิปราย ที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยรวมถึงความห่วงใยในภาษาไทย ซึ่งเป็นที่ประทับใจกับผู้ร่วมเข้าประชุมในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่ง

     และเนื่องใน วันภาษาไทยแห่งชาติ เรา มีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้น มีใจความตอนหนึ่งว่า "เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้ สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่าย ๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่า ๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก..."

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ขึ้นเมื่อวันที่วันที่ 1 สิงหาคม 2562  ณ อาคารโดมของโรงเรียนโดยจัดกิจกรรมเป็นฐานเรียนรู้ต่างๆ

 

 

ทำบุญวันพระเข้าพรรษา

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 31 กรกฎาคม 2562
เขียนโดย Super User

       ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง นำนักเรียนร่วมทำบุญในทุกวันพระในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาโดยหมุนเวียนนักเรียนไปทุกวันพระ คือ อนุบาล 2-3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โดยจะหมุนเวียนกันไปทุกวันพระที่ตรงกับวันทำการ

Thambun310762__0004.jpgThambun310762__0008.jpgThambun310762__0016.jpgThambun310762__0006.jpgThambun310762__0012.jpgThambun310762__0013.jpgThambun310762__0007.jpgThambun310762__0018.jpgThambun310762__0015.jpgThambun310762__0010.jpgThambun310762__0003.jpgThambun310762__0002.jpgThambun310762__0001.jpgThambun310762__0014.jpgThambun310762__0017.jpgThambun310762__0009.jpgThambun310762__0011.jpgThambun310762__0005.jpg