กิจกรรมไหว้ครู2563

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 28 กรกฎาคม 2563
เขียนโดย Super User

      กิจกรรมไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ต้องการปลูกผังให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอนทั้งด้านการให้ความรู้และคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดแก่ตัวนักเรียน.

กำหนดการพิธีไหว้ครู2562 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

ณ อาคารโดม โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563

08.30 - 08.40 น         - นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ

08.40 - 09.00 น         - นักเรียน เข้าสู่บริเวณ และนั่งตามที่กำหนดไว้

09.00 น                   - ประธานในพิธี เข้าสู่บริเวณพิธี (นักเรียนยืน)

 - ประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย

 - ประธานในพิธีเจิมหนังสือ

- ตัวแทนนักเรียน นำนักเรียนทั้งหมดกล่าวคำไหว้ครู

 (นักเรียนยืน)

- ประธานนักเรียนนำนักเรียนทั้งหมดกล่าวคำปฏิญาณตน

 (นักเรียนยืน)

 - ตัวแทนนักเรียน มอบพานธูป พานดอกไม้ และกรวยดอกไม้แด่ประธานในพิธี

- บรรเลงเพลงพระคุณที่สาม

 - นักเรียนแต่ละชั้นในแต่ละแถว ทยอยไหว้ครูตามจำนวนที่จัดไว้

- แจกทุนนักเรียน จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 500 บาท ดังนี้

          ©  เจ้าอาวาสวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง มอบให้ 6 ทุน

- พระอาจารย์กล่าวให้โอวาท แก่นักเรียน

12.00 น                   - เสร็จพิธี

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10 ปี63

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 28 กรกฎาคม 2563
เขียนโดย Super User

          วันที่ 24 กรกฎาคม2563  โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง นำคณะ ครู นักเรียน จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพรและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารโดมโรงเรียน

          ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมแสดงความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้  จึงได้จัดพิธี เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณนานัปการที่ทรงปฏิบัติ มีผลให้ประเทศไทยเป็นปึกแผ่น รุ่งเรือง สงบร่มเย็นเป็นเอกราชมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น คนไทยทุกคนจึงควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

 

การเปิดเรียนช่วงสถานการณ์ covid-19

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 05 กรกฎาคม 2563
เขียนโดย Super User

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเปิดสถานศึกษา  และมีความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การปฏิบัติตนของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อโรคโควิด 19 ให้เกิดความปลอดภัย ทางโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้มีการเตรียมการตามคู่มือสำหรับการปฏิบัติของสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา โดยมีมาตรการควบคุมเพื่อความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค 6 ข้อปฏิบัติในสถานศึกษา ได้แก่

     1. คัดกรองวัดไข้

     2. สวมหน้ากาก

     3. ล้างมือ

     4. เว้นระยะห่าง

     5. ทำความสะอาด

     6. ลดแออัด

covid19__9.jpgcovid19__8.jpg345469.jpgS__4431917.jpg345468.jpg345458.jpgS__4431914.jpgS__4431929.jpgS__4431916.jpgS__4431927.jpgS__4431931.jpgS__4431920.jpgcovid19__2.jpgS__4431918.jpg345454.jpg345462.jpgcovid19__1.jpgcovid19__11.jpg345453.jpg345452.jpg345461.jpg345457.jpgcovid19__12.jpg345466.jpgS__4431925.jpgS__4431923.jpg345471.jpgS__4431926.jpgcovid19__5.jpgcovid19__3.jpgS__4431930.jpg345456.jpgS__4431913.jpgS__4431915.jpg345460.jpgS__4431909.jpg345459.jpg345463.jpgS__4431911.jpgcovid19__10.jpgS__4431919.jpg345465.jpg345464.jpgcovid19__6.jpgcovid19__4.jpgcovid19__7.jpgS__4431922.jpg345455.jpgS__4431928.jpg345467.jpg345470.jpgcovid19__13.jpgS__4431924.jpgS__4431912.jpg

 

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปี 2563

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 05 กรกฎาคม 2563
เขียนโดย Super User

         จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 ทำให้ทางโรงเรียนต้องงดการแห่เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เพื่อทำพิธีถวายเทียนพรรษา เช่นทุกปี ดังนั้นกิจกรรมในปีนี้ จึงจัดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 เป็นตัวแทนไปถวายเทียนพรรษาโดยปฏิบัติตามหลักมาตรการควบคุมเพื่อความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค covid-19 โดยจัดกิจกรรมถวายเทียนจำพรรษา เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563  ณ วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

IMG_2572.JPGIMG_2594.JPGIMG_2589.JPGIMG_2610.JPGIMG_2603.JPGIMG_2579.JPGIMG_2588.JPGIMG_2573.JPGIMG_2597.JPGIMG_2605.JPGIMG_2574.JPGIMG_2577.JPGIMG_2582.JPGIMG_2600.JPGIMG_2587.JPGIMG_2599.JPGIMG_2612.JPGIMG_2591.JPGIMG_2596.JPGIMG_2576.JPGIMG_2578.JPGIMG_2604.JPGIMG_2611.JPGIMG_2601.JPGIMG_2613.JPGIMG_2590.JPGIMG_2580.JPGIMG_2609.JPGIMG_2602.JPGIMG_2606.JPGIMG_2581.JPGIMG_2595.JPGIMG_2593.JPGIMG_2607.JPGIMG_2592.JPGIMG_2584.JPGIMG_2575.JPG

 

กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม ปี2562

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 16 มีนาคม 2563
เขียนโดย Super User

กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

วันที่  12  มีนาคม พ.ศ.2563

-------------------------------------------

       สังคมไทยปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การสื่อสารอย่างไม่หยุดยั้ง เยาวชนไทยถูกครอบงำด้วยอบายมุขหลายรูปแบบ เป็นเหตุให้เกิดค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์  ส่งผลให้เกิดปัญญาตามมาอีกมากมาย และนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  ความมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เช่น ความมีวินัย รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ สุจริต ความกตัญญู กตเวที ความเมตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  โอบอ้อมอารี ไม่เห็นแก่ตัว มีความประหยัดและปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เหล่านี้เป็นคุณสมบัติของคนดีที่สังคมต้องการให้มีกับมนุษย์ทุกคน และอีกประการหนึ่งคือ กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมนำจริยธรรม  เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนต้องจัดให้มีการปลูกฝังให้เกิดกับนักเรียนในส่วนนี้ โรงเรียนจึงได้กำหนดให้เป็นโครงการหลักด้วย

         โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จึงได้จัดการเข้าค่ายคุณธรรมนี้ขึ้นในวันที่  12 มีนาคม. 2563 

 มีนักเรียนตั้งแต่ชั้น อนุบาล2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 152 คน คณะคุณครู จำนวน  10 ท่าน  และได้รับความอนุเคราะห์จาก  พระอาจารย์ ศีลศาสตร์  จันทสาโร มาร่วมเป็นพระวิทยากรที่ให้การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ในครั้งนี้ด้วย

          โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

               1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการแสดงออกทางมารยาทตามกาลต่างๆ

               2 เพื่อให้นักเรียนนำหลักการแสดงออกทางมารยาทเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

               3 เพื่อให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ 

กิจกรรมประจำฐาน ทั้ง 4 ฐานมี ดังนี้

  1. ฐานเทพบุตร – เทพธิดา
  2. การไหวั 3 ระดับ
  3. การรับ กาส่งของกับผู้ใหญ่
  4. การแสดงความเคารพแบบสากล

_0007.jpg__0070.jpg__0081.jpg__0049.jpg__0023.jpg__0079.jpg_0005.jpg__0056.jpg__0024.jpg_0019.jpg_0018.jpg__0069.jpg__0097.jpg__0032.jpg__0042.jpg__0034.jpg__0084.jpg__0030.jpg__0022.jpg__0044.jpg__0029.jpg__0077.jpg__0045.jpg__0091.jpg_0002.jpg__0011.jpg__0052.jpg__0059.jpg__0064.jpg__0051.jpg__0062.jpg__0036.jpg_0013.jpg__0098.jpg__0099.jpg_0006.jpg__0075.jpg__0063.jpg_0014.jpg__0092.jpg__0066.jpg__0095.jpg__0004.jpg__0067.jpg__0090.jpg__0073.jpg__0061.jpg__0053.jpg_0008.jpg__0050.jpg__0082.jpg_0021.jpg__0033.jpg__0037.jpg__0083.jpg__0025.jpg__0087.jpg__0089.jpg__0065.jpg__0058.jpg_0015.jpg__0047.jpg__0035.jpg__0085.jpg__0048.jpg_0003.jpg__0016.jpg__0020.jpg__0093.jpg__0017.jpg__0078.jpg__0027.jpg__0071.jpg__0046.jpg__0040.jpg__0043.jpg__0080.jpg__0076.jpg__0074.jpg__0068.jpg_0012.jpg__0001.jpg__0055.jpg__0060.jpg__0086.jpg__0038.jpg__0031.jpg__0054.jpg__0041.jpg__0094.jpg__0100.jpg_0009.jpg__0039.jpg_0010.jpg__0072.jpg__0026.jpg__0096.jpg__0057.jpg__0088.jpg__0028.jpg