กิจกรรมย้อนหลัง

หมวด: ข้อมูลทั่วไปและสารสนเทศ
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2558
เขียนโดย Super User

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก61

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า2561

ใจใส วัยใส ด้วยสมาธิ60

กิจกรรมถวายเทียนจำพรรษา2561

ผล o-net ปี2560

กิจกรรมวันวิสาขบูชา2561

 

กิจกรรมไหว้ครู 2561

กิจกรรมวันสุนทรภู่-วันต่อต้านยาเสพติด2561

ประชุมผู้ปกครอง 2561 ครั้งที่1

พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560

 

การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง2560

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนปี2561

 

กิจกรรมถวายเทียนจำพรรษา2560

กิจกรรมตามรอยพ่ออย่างพอเพียง2560

 

วันแม่แห่งชาติ ปี2560

 

 

กิจกรรมลอยกระทง2560

 กิจกรรมยามเช้า

วันเด็ก58

กิจกรรมรักการอ่าน

 อบรม EBE

วิสาขบูชา

ถวายเทียนพรรษา

วันแม่58

กิจกรรมมุทิตาจิต2558

ส่งคุณครูชนิกามาศ ย้าย

การอบรมจริยธรรม58

 กิจกรรมทัศนศึกษาอนุบาล58

รับ ผอ.พจนา

ประกาศโรงเรียนวัดสี่แยกฯ

 ร่วมวันพ่อ อบต.ปี2558

กิจกรรมถวายพระพรวันพ่อ ปี2558

กิจกรรมวันลอยกระทง2558

กิจกรรมวันเด็ก ปี2559

เข้าค่ายวิชาการอนุบาล 2558

ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษา2558

มอบรถกระบะให้โรงเรียน

วันมาฆบูชา ปี 2559

พิธีมุทิตาจิต คุณครูรัตนา จีบบรรจง

กิจกรรมวันวิสาขบูชา2559
 

กิจกรรมไหว้ครู 

กิจกรรมวันลูกเสือไทย

กิจกรรมถวายเทียนจำพรรษา59

พานักเรียนทำบุญทุกวันพระ 

ต้อนรับครูมยุรี 

มุทิตาจิตกลุ่ม59

มุทิตาจิต59

บ้านพักเด็กและครอบครัว

วันแม่ปี2559

 

ร่วมปลูกป่า กับ อบต.

แข่งขันศิลปหัตถกรรมกลุ่มปลายคีรี

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของพนักงาน Ingredion

อบรมคุณธรรม จริยธรรม ปี2559

งานกฐินวัดสี่แยก59

ทัศนศึกษา ปีการศึกษา2559

ผล o-net ปี2559

กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการอนุบาล2559

ว.การอาชีพอัมพวา

ทำบุญถวายภัตราหารพระวันขึ้นปีใหม่

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

พิธีแสดงความอาลัย

ประชุมผู้ปกครอง ภาค2/2559

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็ก

กิจกรรมวันเด็กปี2560

กิจกรรมวันมาฆบูชา2560

เข้าค่ายลูกเสือสำรอง2559

รับครูนฤพรรณ สบายใจ

เข้าค่ายลูกเสือสามัญ2559

 

มุทิติครูลัดดา-ครูสรพรรษ

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

กิจกรรมวิชาการ2559

กิจกรรมลดเวลาเรียน2559

งานเลี้ยงมุทิตาครูลัดดา ครูสรพรรษ

พิธีปัจฉิมนิเทศ2559

 

กิจกรรมไหว้ครู2560

กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน2560

 

อบรมโรงเรียนคุณธรรม2560

 

มูลนิธิคาราบาวแจกทุนการศึกษา

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่1-2559

 

วันภาษาไทย2560

 

กิจกรรมวันลูกเสือไทย2560