กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หมวด: โครงสร้างการบริหาร เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

 

นางสาวธัญญาภรณ์ สร้อยทอง

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

นางมยุรี ศรชัย

อนุบาล2

นางสาววรรษา  ท้วมศิริ

ชั้น อ.3

นางรัชนี สว่างแสง

ชั้น ป.1

นายสมชาย  ศรชัย

สอนชั้น ป.4

นายพงษ์พัฒน์ พรึกรัด

ชั้น ป.2

นางสาววชิรภรณ์ สร้อยสงิม

ชั้น ป.3

นางสาวปิยาภรณ์ มากแก้ว

สอนชั้น ป.3-6

นายสุวิทย์ หุ่นดี

สอนชั้น ป.5

นางนฤพรรณ สบายใจ

สอนชั้น ป.6

 

ฮิต: 10506